Rozliczenie z Taurona po pierwszym pełnym roku eksploatacji

Dzięki uprzejmości jednego z mieszkańców osiedla Stary Sad mogę państwu zaprezentować rozliczenie zużycia energii za okres od 1.06.2021 – 31.05.2022.

Lokal o powierzchni 147 m2 wyposażony w pompę ciepła powietrze-woda firmy  NIBE F2040 6 kW działającą w trybie grzania i chłodzenia poprzez instalację podłogową, zamieszkały przez 3 osoby, posiadający instalację fotowoltaiczną o mocy 8.6 kWp osiągnął następujące parametry:

Produkcja z instalacji fotowoltaicznej  wyniosła  – 9 500 kWh/rok

Zużycie własne energii wyprodukowanej prze instalacje PV wyniosło ok. 2 000 kWh/rok  ( 9 500 kWh – 7528 (eksport do sieci) ) = 1 972 kWh/rok (zużycie własne 20%)

Energia pobrana z sieci – 3 317 kWh/rok. Roczne zapotrzebowanie lokalu na potrzeby wentylacji, ogrzewania, chłodzenia i bytowe wyniosło  3317 + 1972 = 5 289 kWh/rok

Właściciele lokalu po uwzględnieniu opustu 0,8 na magazynowanie energii w sieci energetycznej na wyprodukowaną energię z PV  mogą liczyć na darmową energię w ilości 7528 kWh * 0,8 = 6024 kWh/rok  z czego na pokrycie poboru z sieci przez ostatni rok jest przeznaczone 3 317 kWh. Do wykorzystania pozostaje 2 707 kWh.

Lokal w rzeczywistości nie był w pełni zamieszkany w okresie letnim, ponieważ trwały prace wykończeniowe.  Możemy założyć, że w przyszłym roku do wykorzystania pozostanie realnie 1 700 kWh/rok darmowej energii.

Przeciętny samochód elektryczny zużywa od 15 kWh – 20 kWh na 100  km.  Zatem właściciele lokalu mogą liczyć na przejechanie  za darmo około 10 000 km. Odpowiada to dojazdowi do pracy przez 250 dni w roku na odległość 20 km. (20 km *2* 250 dni = 10 000 km)

Wróć
© PJ Solar. Wykonanie: Getso.pl